Mass customisation at TNT post pakketservice

In de afgelopen periode is op basis van een literatuuronderzoek, drie casestudies en een workshop dit rapport tot stand gekomen. In het verkennende literatuuronderzoek zijn diverse theorieën naar voren gekomen. Wat opvalt is dat het onderzoek naar mass customisation nog in een relatief beginnend stadium is. Dit komt vooral omdat recente ontwikkelingen op het gebied…

Rate this:

Brand Image in Express Logistics

The purpose of the thesis was to find elements in marketing the express companies in the case study could use as a differentiation method within the local Finnish market. Express logistics companies are global logistics providers that have overnight delivery capability. The study was commissioned by one of the companies, DHL Express. The qualitative method…

Rate this:

Marktonderzoek van de Kaspische regio voor DHL Freight

In dit verslag wordt, op basis van een theoretisch kader, een marktanalyse gemaakt van de Kaspische regio als potentieel exportgebied voor DHL. De nadruk in het verslag ligt op de analyse van Kazachstan. Daarnaast zijn ook Azerbeidzjan en Turkmenistan meegenomen in het onderzoek. In het onderzoek wordt een analyse gemaakt van de regio om zo…

Rate this: